Betinget fengsel for bestilling av svart arbeid

En hytteeier bosatt på Nord-Jæren er i Stavanger tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel for å ha inngått en avtale om svart arbeid. Dommen er den første av sitt slag.