Får mange reptil-tilbud

De beslaglagte reptilene kan havne i Dyreparken.