• Dette skiltet vil Sokndal beholde.

Vil ha tilbake mann med hatt

Sokndal vil ikke ha nye, kjønnsnøytrale skilt.