• Geir Sveen

1,9 millioner til Aksjon Jærvassdrag

Statens forurensingstilsyn støtter arbeidet med å bedre vannkvaliteten i jærvassdragene med 1,88 millioner kroner.