• Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet

Dette er dyrene på pelsdyr-lederens egen minkfarm

Det er gjort funn av skadde og døde dyr hos styrelederen i Norges Pelsdyralslag på Voll i Klepp.