Mistanke om promille på Tasta

En mannlig sjåfør er mistenkt for promillekjøring i Lindeveien på Tasta.