• Jan Ove Høgsveen

Skogbrannfaren er ekstrem

Brannmannskapene går på tå hev i disse dager. De håper årets store skogbrann uteblir.