• Andelen mennesker med livsstils- og aldersrelaterte sykdommer i Stavanger vil øke de neste årene. Rådmannen mener det er en av tre hovedutfordringer byen vil få. Jon Ingemundsen

Trang Stavanger-økonomi vil bli verre

Stavangers økonomi er skral, men den har ikke nådd bunnpunktet. De neste årene blir den enda mer anstrengt, mener rådmannen.