• SV med Ida Mai Lea Hageni spissen var det eneste partiet som stemte mot samtlige kutt. Fredrik Refvem

Ingen friplasser i SFO

Friplasser for funksjonshemmede barn i SFO og friplassene for barn i familier med lav betalingsevne er nå historie i Sola.