• Fylkesmannen er ikkje nøgde med støv og støy tilhøva ved knuseverket Norsk Stein i Suldal. Heidi Hjorteland Wigestrand

For store støvutslepp hjå Norsk Stein

Fylkesmannen fann fleire avvik hjå knuseverket.