• To lastebilder kolliderte på fv. 44 i formiddag. Odd Schmidt Thorsnæs

Lastebil-kollisjon på fv. 44

En kollisjon mellom to lastebiler skaper problemer for trafikkavviklingen på fv 44 i formiddag.