Ingen avis i dag!

Mange har ringt i morgentimene og etterlyst avisen. Men 1. mai er fremdeles en avisfri dag.