• Logoen til Johs Lunde Gruppen på hovedkvarteret på Forus ble fjernet i går. Ove Heimsvik

Johannes Lunde begjært personlig konkurs

Johannes Lunde må bla opp en million innen 8. april. Hvis ikke vil han bli slått personlig konkurs.