• Jon Ingemundsen

Blir det noen gang park og parkering på Ruten?

Prosessen startet i juni 2006, nå skal det etableres et eget styre, men endelig plan for utbygging av parkering og park på Ruten som et offentlig/privat samarbeid vil ikke foreligge før i 2012.