• Times oppvekstsjef Ørjan Daltveit vil droppe en ny storskole på Bryne med 630 elever og heller satse på to ungdomsskoler, en sammen med Klepp. Geir Sveen

Felles skole i grenseland

Klepp og Time har snekret sammen en detaljert avtale for bygging av felles ungdomsskole og felles idrettshall i grenselandet mellom kommunene på Tjøtta.