• Fleire dramatiske brannulukker og svært store kostnader med vedlikehald har fått vegstyresmaktene på nye tankar når det gjeld undersjøiske tunnelar. Lars Kristian Aalgaard

Tunnelar under sjø er spinndyre å driva

Undersjøiske tunnelar kostar ti gonger meir i drift enn veg i dagen. Vegvesenet meiner bruer nå i større grad er framtida når Vestlandet skal gjerast ferjefritt.