- Kulturhuset er for dyrt

Sandnes Musikkråd er bare én av mange lokale kulturaktører som ikke har råd til å bruke Sandnes kulturhus.