• For mange er Hårr en av de flotteste plassene langs Jærhavet, men ingen sti går gjennom beltet med store rullestein. Her passerer man med bil, hvis ikke Sherpaene fra Nepal kan rydde vei slik de i vår gjorde til Preikestolen. Knut S. Vindfallet

Kan sherpaene lage sti her?

På marsjen for fred i verden fra Egersund til Stavanger, har de også sett lyset for en lokal og nasjonal sak: Jærstrendene kan enkelt få sin egen sykkel— og gangsti.