Rovik vil ta opp kapellstengning

Ordfører Jostein W. Rovik vil at kommuneadministrasjonen skal ta opp vedtaket om å stenge Sandnes gravkapell med Sandnes kirkelige fellesråd.