Jærens nye tettsted

Den store eiendommen etter Nærlandheimen i Hå kan nå få status som et tettsted.