• Ola Fintland

Huseier freser mot kommunen

Tommy Rasmussen mener Sandnes kommune driver med forskjellsbehandling i byggesaker etter å ha fått nei til å bygge på huset sitt til to etasjer.