Skjenket til mindreårige på skoleparty i Folken

18-åringene kjøpte øl og ga det videre til de under 18 år. — Veldig, veldig beklagelig, sier skjenkestyrer på Folken, John Ingvar Skåtøy.