• Det trengs mer kunnskap om hvorfor bilførere stikker av fra ulykker og hvilke konsekvenser det får, mener trafikkforskere. (Foto: Lars Idar Waage)

Opptil 5 prosent av bilførere stikker av

Mer enn 10 bilførere som siden 2005 har vært involvert i rundt 300 dødsulykker på Vestlandet, stakk av fra stedet.