Halvannet år for trusler og vold

24-åringen fra Egersund er dømt for 12 straffbare forhold begått i prøvetiden — flere av dem alvorlige. Dommen lyder på ett år og fire måneder.