Familien vil at noen står til ansvar

Pårørende godtar ikke henleggelsen av sak mot politiet og anker til Riksadvokaten.