Kanskje kommer kongen...

Slottet har ennå ikke besvart den offisielle invitasjonen menighetsrådet tok initiativet til.