- Flytt Rymi til Strand

Det brygger opp til nabostrid om boss i Ryfylke.