• Kompliserte oppgaver i moderne bygg. Verneombud John Sirevåg (t.v.) og operatør John Bjørklund frykter vedlikeholdsutgiftene stiger enda mer når ettersynet blir dårligere. Egil Ø. Nærland

Gir de ris til egen bak i Sandnes?

Sandnes har 300.000 m2 bygg som skulle vært vedlikeholdt for 1,5 milliarder kroner. Nå kan vaktmestertjenesten bli redusert med 5 av i alt 25 årsverk. Vaktmesterne frykter at det vil gi enda høyere utgifter til vedlikehold.