• Rune Gjedrem, til venstre, og Hans Aarsland i Jordvernforeningen i Rogaland ønsker å legge nytt jernbanespor og E39 i en helt ny trasé lenger øst. Ola Fintland

Hvem skal kjempe for matjorda?

De vet at det politiske flertallet vil bygge dobbeltspor midt i matfatet på Jæren. Men de mener at matjord er så viktig at de fortsatt kjemper for å bygge ny jernbane i en helt ny trasé.