• Spesialpedagogisk koordinator Bodil Valheim Malmin ved Smeaheia skole påpeker at styrkingstimene er unike, og viktige for elever med behov for litt ekstra hjelp. Nå kan timene forsvinne. Jonas Haarr Friestad

Dyrebare minutter kan hindre at elever slutter

Bodil er spesialpedagog på Smeaheia skole. — De planlagte kuttene kan føre til at flere blir skolevegrere og dropper ut av videregående skole.