• Presset på de hjemmebaserte tjenestene er for stort, mener Sykepleierforbundet. Dette bildet av helsefagarbeider Christer Måland Madsen og hjelpepleier Frida Elise Helgøy som heiser en bruker på plass i stolen ble tatt ved en annen anledning i vår. Marie von Krogh

Sykepleierforbundet slår innsparings-alarm

Sykehjem må nedbemanne. Hjemmesykepleierne har det for travelt. Kirsten Harstad i Norsk Sykepleierforbund advarer mot følgene av innsparingene som skjer i Stavanger.