• Dette er en av de mange variantene som er skissert for nye kommunegrenser i Rogaland.

Suldal lover folkeavstemming om grenser

Med stor flertall har kommunestyret i Suldal vedtatt at det skal avholdes folkeavstemming før en eventuell kommunesammenslåing.