• Ryfast 27_2 - Carina Johansen.jpg

Klager Ryfast til riksrevisjonen

Foreningen Høgsfjordpendleren ber Riksrevisjonen granske Ryfast etter at næringslivet ikke holdt løftet om å stille opp med 30 millioner kroner.