• Nina Bøhnsdalen jobber i Kommunalt Foreldreutvalg. Jonas Haarr Friestad

Hvor mye skal elevene øve?