• Her vil det politiske flertallet bygge over 200 boliger. Knut S. Vindfallet

Politisk ja til Kvithei-utbygging

I Sola kommune er boliger mer verdt enn naturmangfold. Det mener både rådmannen og flertallet av politikerne.