• Biogassanlegget ved Åna fengsel var et av landets første som brukte husdyrgjødsel og ble bygget med en betydelig statlig tilskuddsandel. Lønnsomheten til slike anlegg er fortsatt usikker.

Norge foreløpig en biogass-sinke

33 små og halvstore biogassanlegg er i drift i Norge, de fleste basert på kloakkslam. Danmark og Sverige ligger langt foran, med henholdvis 178 og 143 anlegg.