• Midt mellom Kongevegen, Obrestad fyr, Obrestad hamn og Hå gamle prestegard er dette anlegget med utleigeeiningar hotell, servicebygg og restaurant planlagt. Leva Urban Design

Er dette fritidshytter eller hotell?

Planane for reiselivsanlegg på Obrestad bør ikkje ein gong takast opp til behandling, tilrår rådmannen i Hå.