• Muligheten for å komme ut i frisk luft kan bli bedre, mener pårørende til beboere som får heldøgnstilbud i Sandnes. Colourbox

Ønsker mer aktivitet og frisk luft

Pårørende savner aktivitetstilbud og frisk luft for sine nærmeste på sykehjem i Sandnes.