• Kontrollutvalgets leder Magne Vaule i diskusjon med Rogaland Kontrollutvalgssekretariatets leder Wencke Olsen i rådhuset i Vikeså i går kveld. Thomas Ergo

Isfront i mobbestrid

Hvorvidt kontrollutvalget og leder Magne Vaule blir kastet på grunn av mistillit, ble ikke avklart på oppvaskmøtet i Bjerkreim kommunestyre. Men kjølig, det var det.