• Skolen Aftenbladet har snakket med har prøvd ut tiltak for å hjelpe de nye skolevegrerne, men det er mye som ikke har fungert. Nå har skolen leid et lokale utenfor skolens område for å kunne gi ungdommene undervisning. Kristian Jacobsen

Har startet egen skole for skolevegrere

En ungdomsskole i Sandnes har elever som vegrer seg for å gå på skolen, og har sett seg nødt til å leie lokaler utenfor skolens område. — Elevene som ikke makter skolehverdagen har ingen diagnose, de sliter psykisk, sier inspektøren.