Lærer mer uten karakterer og lekser

Ikke karakterer og nesten ikke hjemmelekser.Men slaraffenliv blir det likevel ikke ved Lurahammarenungdomsskole.