Kulturpolitikere vil jobbe med kulturbysøknad

Samtlige politikere i kommunalstyret for kultur, idrett og kirke (kik) går inn for å jobbe videre med Stavanger som eventuell kulturby.