To branner på ti minutter

Først tok det til å brenne iKrigsinvalideforeningenes gamle trebygning i Kongsgaten 68 ogderetter i Hetlandsgaten 4 rett ovenfor Tinghuset. Brannvesenetutelukker ikke at ildspåsettere kan ha vært på ferde i Kongsgaten,mens brannårsaken i Hetlandsgaten synes å være en kokeplate somstod på.