Vi behandler alle likt

Innvandrere skal behandles som nordmenn ivåre butikker, sier senterlederne.