Lang butid skapar vanskar

SULDAL: Om eit asylmottak ligg avsides eller sentralt, spelar liten rolle for asylsøkjarane sin trivsel og oppførsel. Det er lang butid på mottakssentera som skapar flest problem. Det hevdar fleire fagpersonar Aftenbladet har vore i kontakt med.