Krangler om sykehuspasienter

Hvem skal betale når utskrivningsklarepasienter ved SiR blir liggende fordi kommunen ikke har plass tildem? Ikke vi, sier fylkespolitikerne. Ikke vi heller, svarer helse-og sosialpolitikerne i Stavanger.