• Brannmennene hentet ut noe av kunsten på torsdag også Lars Idar Waage

Betonggulv kan ha reddet kunsten

Et betonggulv fra hermetikkindustriens dager kan ha reddet kunstsamlingen til Terry Nilssen-Love.