• HMS–sjef Rune Mangersnes i Sandnes kommune er usikker på hvorfor ansatte ikke melder fra om trakassering på jobb. Ove Heimsvik

Melder ikke fra om trakassering

Følelsen av å ikke bli hørt, redd for å bli stemplet som vanskelig eller usikkerhet rundt alvorlighetsgraden kan være årsaker.