- Vi må lære av Kampen-saken

Jonny André Risviks (28) dødsfall burde vært avverget, mener helseminister Bent Høie (H). I dette intervjuet varsler han flere tiltak. Trolig vil Kommune-Norge få plikt til å melde i fra om alvorlige hendelser.

Publisert: Publisert:

- Kampen-saken har med politikk å gjøre, men også med hvordan systemene fungerer, sier Bent Høie (H), i et av de første større intervjuene som helseminister i den nye borgerlige regjeringen. Foto: Jon Ingemundsen

  • Thomas Ergo
    Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

— Kampen-saken er en forferdelig sak. Den er tragisk på alle måter. Det er opplagt at Jonny André Risvik er et offer. Men de øvrige involverte er på mange måter ofre de og, sier Bent Høie, som har vært helseminister i to uker. Stavanger-mannen har lest hver eneste artikkel i Aftenbladets serie om samfunnet, hjelpeapparatet og Jonny André Risviks skjebne.

— Kampen-saken har med politikk å gjøre, men også med hvordan systemene fungerer. Når jeg leste Aftenbladets punkter om alle gangene det gikk galt, tenkte jeg på sveitserost-prinsippet, som brukes når vi snakker om pasientsikkerhet. Skjærer du en sveitserost i mange skiver, er det mange hull. Legges skivene oppå hverandre, får du neppe trædd en snor igjennom. Er det likevel mulig, kan du flytte en skive og tette hullet. Dermed sikrer du at ikke noe går galt. I Kampen-saken ser det ut til at tyve sveitserostskiver sto på rekke og rad. Men dessverre sto de slik, at hullet gikk tvers gjennom. Dermed gikk det galt. Det var mange muligheter underveis, til at det kunne ha gått bedre. Nå er saken til vurdering hos Fylkeslegen. Da får vi forhåpentlig flere svar på om dette er en rett observasjon, og på hva som kunne ha vært gjort.

Det er opplagt at Jonny André Risvik er et offer. Men de øvrige involverte er på mange måter ofre de og

- Så innenfor det regelverket vi har i dag, mener du Kampen-tragedien burde vært avverget?

— Innenfor det regelverket vi har, burde det vært avverget. Ja.

- Fagfolk har foreslått at norske myndigheter bør innføre et varslings-, etterforsknings- og oppfølgingssystem for risikoutsatte voksne, etter modell av Storbritannia. De mener et slikt system kunne ha avverget Kampen-saken og andre tragedier. Er dette interessant å innføre?

— Dette virker som en interessant og spennende løsning. Nå har den forrige regjeringen fremmet en stortingsmelding for utviklingshemmedes levekår. Jeg var én av de som kjempet fram meldingen. Barne- og familieminister Solveig Horne har bestemt seg for at den ikke skal trekkes, men behandles i Stortinget som den er. Når det blir høring, vil jeg tro denne idéen kommer opp igjen. Og da vil Stortinget gi beskjed om den vil at regjeringen skal jobbe videre med dette.

- I en ny rapport til Helsedirektoratet pekes det på at uklarheter rundt lovverket om tvang, fører til handlingslammelse i Kommune-Norge. Vil du bidra til å klargjøre regelverket?

— For det første er det viktig å si at de fleste som er psykisk syke og utviklingshemmede, ikke utgjør en fare for seg selv eller andre. Tvang må vi bruke minst mulig. Så har departementet presisert i et brev til fylkesmennene, at tvang kan brukes til hindre straffbare handlinger. Det må det ikke være noen tvil om. Og ja, nå arbeider Helsedirektoratet med et nytt rundskriv til kommunene, hvor reglene om tvang skal presiseres og gjøres tydeligere.

Skal bygge opp Kommune-Norge

— Men tvang må ikke bli en sovepute. Det viktigste er at kommunene tilbyr gode tjenester og har god kompetanse. Derfor er en av våre klare satsinger i regjeringsplattformen, at staten skal ta et større ansvar for å bygge opp kompetansen i de kommunale tjenestene. For det andre ønsker vi at spesialisthelsetjenesten i større grad skal gå ut og hjelpe kommunene, slik for eksempel ulike oppfølgingsteam gjør i dag, sier Høie.

- Stavanger kommune har varslet departementet om at de står nærmest maktesløse overfor personer som er i stand til å begå drap. Førstelinjetjenesten avviser å bidra. Samtidig foreslår fagfolk å opprette en fagenhet med lavere terskel for raskt å utrede hjelpetiltak for risikoutsatte voksne. Vil du innføre dette?

— Å opprette en slik enhet synes jeg er et spennende innspill, somHelsedirektoratet nå vurderer. Men én ting må være klart: Hvis helsepersonell mener en person er til fare for andre mennesker, har de en plikt til å melde i fra til politiet.

- Tilsyn i norske kommuner har dokumenter massivt med ulovligheter når det gjelder bruk av tvang. Vil du sørge for at fylkesmennene får større anledning til å slå ned på ulovlighetene?

— Det er viktigst å være tydelig på at det er kommunene som har ansvar for å yte gode tjenester. Men den forrige regjeringen nedsatte i juni et utvalg som skal se på hvordan alvorlige hendelser og mistanker om lovbrudd skal følges opp. Jeg vil nå gå gjennom deres mandat, for å se om det må endres. Utvalget skal se på hvordan Fylkesmannen og Helsetilsynet følger opp alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Det skal også vurdere det som har vært en diskusjon i Kampen-saken: Nemlig meldeordningen. Spesialisttjenesten har meldeplikt. Det har ikke kommunene.

- Kommunene sier ikke fra

- I kjølvannet av Kampen-saken sier flere politikere at det er uklart når de skal melde alvorlige saker i helse- og omsorgssektoren. Hvorfor er det meldeplikt på et sykehus, men ikke et sykehjem?

— Det er et godt spørsmål. Høyre og FrPs utgangspunkt er at vi bør ha en meldeordning også i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Spesialisthelsetjenesten en kultur for å melde. I kommunene er systemene ulike. Og det er dessverre dårligere kultur for å melde om alvorlige hendelser.

- Burde det vært en gransking av Kampen-saken allerede for tre år siden?

— Det er grunn til å mene det, når kommunen selv nå har kommet fram til det, sier Bent Høie.

I regjeringsplattformen har Høyre og FrP bebudet at den vil opprette granskingskommisjoner som etter modell av de statlige havarikommisjonene gransker alvorlige hendelser i helsevesenet. Nå skal Høie vurdere hvilke virksomheter og hendelser som eventuelt skal granskes.

- Kan det være aktuelt at kommisjonene også gransker alvorlige hendelser i kommunenes helse- og omsorgstjenester?

— Det kan det være. Men ordningen er først og fremst tenkt som en del av spesialisthelsetjenesten. Helsetilsynet driver et viktig arbeid, men de vurderer lovlighet og forsvarlighet. Derfor mener jeg det er behov for en undersøkelseskommisjon som ser på følgende: Hva var det ved systemet rundt, som gjorde at det gikk galt, trass i at lover og fagfolk var på plass, sier helseminister Bent Høie.

Stavanger-mannen Jonny André Risvik (28) ble for tre år siden torturert til døde av sine venner. Foto: Ukjent

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. SAS-kaptein fløy til Stavanger med promille – dømt til fengsel

  2. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

  3. 17 flygninger til Norge med koronasmitte

  4. Har mest sannsynleg blitt smitta her i regionen

  5. Tesla målt til 221 km/t: Eieren får førerkortet beslaglagt inntil mai neste år

  6. Myndighetene fraråder unødvendig reise til utlandet. Men hva med unødvendig reise i Norge?

  1. Stavanger