• - Det er åpenbart negativt at vinimportører blir dømt for bedrageri. Vi er ikke mange vinimportører i Norge og slikt blir lagt merke til, sier vinimportør Knur Roar Wiig. Pål Christensen

Vinimportør etter alkoholbedrageridommen:Det var ikke meg

Vinimportør Knut Roar Wiig er omtrent like gammel som de alkoholbedrageritiltalte. Han har lokaler i samme gate og han er fra Sandnes. — Men det er altså ikke jeg som er dømt, sier han.